True or False? Trivia Quiz   (Mod) 1.24

True or False? Trivia Quiz (Mod) 1.24

App Information of Drži - Ne Drži? Kviz Slovenija

App Name Drži - Ne Drži? Kviz Slovenija
Package Name zebi24.kviz_slo
Version 1.19
Rating ( 1153 )
Size 19.6 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2020-03-09
Installs 100,000+
Category Games, Trivia
Developer

Description of Drži - Ne Drži? Kviz Slovenija (Apk Mod) download for android

Free Download Mod Game ( zebi24.kviz_slo ) Drži – Ne Drži? Kviz Slovenija modded game download with unlimited money for android

Drži – Ne Drži? je slovenski kviz, v katerem je igralec soočen s številnimi zanimivimi in zabavnimi trditvami. Cilj igre je, da ugotovi, ali so trditve pravilne ali napačne. Kviz je narejen po vzoru svetovne uspešnice True or False, v kateri lahko sedaj tudi Slovenci uživamo v domačem jeziku.

Igra vsebuje preko 2000 vprašanj, razvrščenih v 10 različnih kategorij iz področja Slovenije in sveta. Kviz ima dva načina za igranje. Igra za enega igralca ima 3 stopnje težavnosti, ki bodo vsakemu v izziv. Za dodatno zabavo pa je tu še igra za dva igralca, ki omogoča neskončne ure druženja s celotno družino ali prijatelji.

Novo! V kvizu je sedaj na voljo tudi 100 posebnih izzivov, ki bodo še dodatno razmigali vaše možgane! Preizkusite se v igrah, kot so: napad na čas, maraton, hitra smrt, šifrirane črke, hitri prsti…

Veliko zanimivega se boste naučili in se ob tem neizmerno zabavali!

Igra vsebuje:
– več kot 2000 zanimivih in zabavnih vprašanj,
– 10 kategorij: naš svet, naše telo, živali, zgodovina, zastave, šport, prestolnice, države, umetnost ter znanost,
– 100 izzivov z 12 različnimi načini igranja,
– številna vprašanja na temo Slovenije,
– možnost igre za enega ali več igralcev,
– 3 različne stopnje težavnosti,
– preprost in privlačen videz,
– posodobitve z novimi vprašanji in kategorijami.

Vse predloge za vprašanja, kategorije in izboljšave bomo z veseljem sprejeli na naslovu: [email protected] .
Hold – No Hold? is a Slovenian quiz in which the player is confronted with many interesting and entertaining claims. The object of the game is to determine if the claims are correct or false. The quiz is modeled after the worldwide hit True or False, in which Slovenes can now enjoy their home language.

The game contains over 2000 questions, categorized into 10 different categories from Slovenia and the world. The quiz has two ways to play. Single player play has 3 difficulty levels that will challenge everyone. For extra fun, there is a two-player game that allows endless hours of socializing with your entire family or friends.

New! The quiz now also has 100 special challenges to further fuel your brain! Try yourself in games like Time Attack, Marathon, Rapid Death, Encrypted Letters, Quick Fingers …

You will learn a lot of interesting things while having great fun!

The game contains:
– more than 2000 interesting and fun questions,
– 10 categories: our world, our body, animals, history, flags, sports, capitals, countries, art and science,
– 100 challenges with 12 different modes of play,
– numerous questions on the topic of Slovenia,
– the possibility of playing one or more players,
– 3 different levels of difficulty,
– simple and attractive appearance,
– Updates with new questions and categories.

We will be happy to receive any suggestions for questions, categories and improvements at: [email protected]
– popravki in izboljšave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *